Skip to content
Intro

Voor een veilige en leefbare maatschappij

GlobalOps is een coöperatie waarin innovatie professionals de krachten bundelen om samen met u de maatschappij veiliger en leefbaarder te maken.

In het kort

Over globalops

Onze kennis en ervaring in het veiligheidsdomein zetten we in bij de ontwikkeling van operationele concepten en technologische producten voor de opsporing en handhaving én voor meldkamers en operationele centra.

Burgers, overheid en private partijen werken met als doel een veilige samenleving, vaak samen. GlobalOps ondersteunt deze initiatieven door de informatie-uitwisseling voor haar rekening te nemen en technologische oplossingen te bieden om operationele processen te verbeteren.

De professionals van GlobalOps hebben ruime ervaring met de introductie en implementatie van genetwerkte vormen van samenwerken en de informatisering hiervan o.a. bij politie, defensie en private beveiligingsdiensten.

Lees meer

GlobalOps biedt conceptuele oplossingen in de vorm van advies en consultancy én het daarbij passende ICT instrumentarium.

concept

Het CONCEPT VAN GLOBALOPS

GlobalOps heeft voor u een conceptuele en technologische basis gelegd waarmee u de informatie-uitwisseling in uw organisatie efficiënter vorm kunt geven. Deze basis maakt het ook eenvoudig om met partners samen te werken, of dit nu voor een specifiek evenement is of voor een langere periode. Uitgangspunt hierbij is het antwoord op de vraag: welke informatie hebben we allebei nodig?

Het hiervoor ontwikkelde Mission Critical Information Technology (MCIT) platform biedt voorzieningen om op een veilige en vertrouwelijke wijze multimediale informatie uit te wisselen tussen heterogene systemen. Dit is een open platform waarop operationele systemen van verschillende afkomst aangesloten kunnen worden. De backbone van dit platform is de Secure Tactical Information eXchange (STIX). Dit is een open, applicatie onafhankelijke, middleware oplossing die verschillende systemen op informatieniveau met elkaar verbindt.

Bovendien ondersteunt STIX een dynamische vorm van autoriseren. Dit biedt mogelijkheden om systemen en operationele gebruikers met verschillende classificatieniveaus samen te laten werken.

De professionals van GlobalOps hebben een inhoudelijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en introductie van concepten van netcentrisch werken bij o.a. defensie. politie en veiligheidsregio’s. Deze kennis en ervaring is ingezet bij de ontwikkeling van onze producten. Onze producten bieden een gemeenschappelijk situatiebeeld aan iedereen in de operatie die dit nodig heeft. En de veiligheid van de medewerkers in de operatie wordt vergroot.

De wijze waarop u uw operaties inricht en uitvoert zal continue aan veranderingen onderhevig zijn. Maatschappelijke behoeften, technologische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht vragen om flexibele en adaptieve organisaties en technologie. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zorgen voor actuele operationele en technologische concepten die deze dynamiek ondersteunen.

Lees meer
Diensten

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Consultancy en projectmanagement

Wij denken graag met u mee over de verbetering van uw operationele organisatie en processen. Wij implementeren de nieuwe technologieën door deze manier van werken uit te dragen in uw organisatie en waar nodig u en uw partners te ondersteunen bij het beantwoorden van inrichtingsvraagstukken. We ondersteunen ook bij de inrichting en beveiliging van missie-kritische en (zeer) vertrouwelijke netwerken.

Hosting

GlobalOps beschikt over een beveiligd datacentrum. Naar behoefte kunnen wij uw STIX, GOAir en GOUltra omgeving in een eigen ‘Cloud omgeving’ hosten en technisch beheren.

Trainingen

Een nieuwe manier van werken en/of andere technologie vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden. Wij steunen u graag met trainingen en oefeningen op basis van een reel scenario, desgewenst ‘on the job’.

Contact

KRACHTEN BUNDELEN

Meer weten over ons of sparren over wat wij voor u kunnen betekenen?

De privacy van bezoekers van de website is voor GlobalOps van groot belang. We gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens volgens de nieuwe standaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die u op de Globalops website invult, worden niet gedeeld met derden.